Pranimi në Qendrën Streha

Një grup multidisiplinar i Strehës bën vlerësimin e çdo rasti, rast pas rasti si dhe pranon kërkesat për strehim në Strehë bazuar mbi një protokoll të qartë dhe shumë rigoroz të hartuar me asistencën e USAID dhe Assist Impact, të shelterave ekzistues në Shqipëri dhe sidomos me asistencën e rrjetit të shelterave të “Albert Kennedy Trust” në Britaninë e Madhe që funksionon që prej vitit 1989.

Shkarkoni formatin e aplikimit download-128