Formulari i Aplikimit

NJOFTIM I RENDESISHEM: Të dhënat e mëposhtme kontrollohen në cdo orë dhe në cdo ditë përfshi ditët e pushimit (24 orë në 7 ditë të javës). Kjo është forma e parë dhe mjeti fillestar për pranimin tuaj në Strehë. Cdo informacion I dhënë prej jush mbetet konfidencial. Të dhënat e mëposhtme janë shumë të rëndësishme që ne të bëjmë vlerësimin fillestar për pranimin tuaj ose jo në strehë. Plotësimi i këtij formulari zgjat vetëm 12 minuta. Plotësoni me kujdes cdo fushë të kërkuar.

 
 

Verifikimi