August 29, 2018

Thirrje për kujdestar/e social/e

Pozicioni: Kujdestar/e Social/e Qendra Streha  kërkon të punësojë një kujdestar/e për një shërbim rezidencial që funksionon 24 orë ndaj komunitetit LGBT në Shqipëri.
May 10, 2018

Thirrje për ekspert ligjor

Thirrje për ekspert ligjor Terma Reference Qendra Streha kërkon një ekspert ligjor i cili do asistojë në përpilimin e një raporti mbi situatën e aksesit në […]
May 5, 2018

Njoftim Punesimi

Permbajtje e njoftimi
Albanian