Vullnetarizmi

Ne besojmë dhe vlerësojmë kontributin njerëzor!
Nëse dëshironi të bëheni pjesë e rrjetit mbështetës duke u ofruar si vullnetar apo duke dhuruar donacione, na kontaktoni.

Më tepër

Rreth Streha LGBT

“STREHA” është qëndra e parë rezidenciale në Shqipëri që i vjen në ndihmë komunitetit LGBTI në rastet e emergjencave në aspektin e strehimit.
Ky është një projekt i përbashkët i organizatave: “Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT” dhe “ProLGBT” (Të Bashkuar Pro Kauzës LGBT).

Më tepër

 Vullnetarizmi

Ne besojmë dhe vlerësojmë kontributin njerëzor!
Nëse dëshironi të bëheni pjesë e rrjetit mbështetës duke u ofruar si vullnetar apo duke dhuruar donacione, na kontaktoni.

Më tepër

Rreth Streha LGBT

“STREHA” është qëndra e parë rezidenciale në Shqipëri që i vjen në ndihmë komunitetit LGBTI në rastet e emergjencave në aspektin e strehimit.
Ky është një projekt i përbashkët i organizatave: “Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT” dhe “ProLGBT” (Të Bashkuar Pro Kauzës LGBT).

Më tepër

23

Të rinj LGBTI të ndihmuar në
vitin 2015-2016

 

19

Të rinj LGBTI të ndihmuar në
vitin 2016-2017

 

23

 

Të rinj LGBT të ndihmuar në

vitin 2015-2016

19

 

Të rinj LGBT të ndihmuar në

vitin 2016-2017

 

Një grup multidisiplinar i Strehës bën vlerësimin e çdo rasti, rast pas rasti si dhe pranon kërkesat për strehim në Strehë bazuar mbi një protokoll të qartë dhe shumë rigoroz të hartuar me asistencën e USAID dhe Assist Impact, të shelterave ekzistues në Shqipëri dhe sidomos me asistencën e rrjetit të shelterave të “Albert Kennedy Trust” në Britaninë e Madhe që funksionon që prej vitit 1989.

Pranimi

Pranimi

Një grup multidisiplinar i Strehës bën vlerësimin e çdo rasti, rast pas rasti si dhe pranon kërkesat për strehim në Strehë bazuar mbi një protokoll të qartë dhe shumë rigoroz të hartuar me asistencën e USAID dhe Assist Impact, të shelterave ekzistues në Shqipëri dhe sidomos me asistencën e rrjetit të shelterave të “Albert Kennedy Trust” në Britaninë e Madhe që funksionon që prej vitit 1989.

Kërko Ndihmë

Ndihmo

Kërko Ndihmë

Ndihmo

Web Streha u mundësua nga UK Embassy dhe Bashkia Tiranë.

Albanian